III sesja Rady Gminy Gostycyn (video)

Budżet na 2019 rok to była najważniejsza uchwała, która podjęli Radni na dzisiejszej (środa 19 grudnia0 sesji Rady Gminy Gostycyn. Oprócz tego Radni ustalili wysokość swoich diet, i wynagrodzenie wójta.

Komentowanie wstrzymane