XI sesja Rady Gminy Gostycyn (video)

Linia komunikacyjna transportu publicznego – między innymi uchwała w tej sprawie była głosowana na dzisiejszej (czwartek 5 września) sesji rady Gminy Gostycyn. Oprócz tego Radni zajęli się także sposobem powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, a na koniec omówili kilka spraw bieżących i wolnych wniosków.

Komentowanie wstrzymane