„Jedynka” w Rumunii.

Za uczennicami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Kraj. przedostatni etap Teaching English Through Stories, realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Od 20.10.2019 do 27.10.2019 przeżywaliśmy wielką przygodę.

Na początku był lot z Warszawy do Budapesztu i podziwianie wstającego ponad chmurami słońca. A potem czekanie na grupę młodzieży z Turcji oraz szybkie zwiedzanie Budapesztu. Zachwyciło Wzgórze Gellerta jak i szeroki Dunaj oraz wspaniale oświetlone budynki.

Po przyjeździe do Ineu młodzież została odebrana przez swoich hostów i zakwaterowana w domach rumuńskich rodzin. Dzięki portalom społecznościowym wszyscy się już świetnie znali, więc nie było problemów z nawiązaniem bezpośredniego kontaktu. Przyjęcie było radosne i ciepłe.

Tak samo było pierwszego dnia w czasie  rozpoczęcia zajęć w szkole. Serdeczność, życzliwość, uśmiech i pomoc. I tego doznawaliśmy od goszczących nas rumuńskich gospodarzy każdego kolejnego dnia. Uczniowie zacieśniali kontakty, porozumiewając się w języku angielskim przy pracy nad różnymi zadaniami: robili plakaty, tworzyli opowiadania, grali, a przede wszystkim  pracowali w zespołach. Jeden dzień wypełniła wycieczka do Peles. Tam zwiedziliśmy siedzibę królewskiego rodu, przepiękny zamek. Oprócz zajęć był czas wolny, który wspaniale organizowały goszczące rodziny. Dzięki temu dzieci zwiedziły pobliskie miasto  Arad jak i inne miejsca w okolicy Ineu. Miały okazję też szlifować język angielski, poznawać tradycyjną kuchnię regionu, kulturę i obyczaje.

Ostatniego dnia odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów uczestnikom programu. A przed odjazdem polały się łzy rozstania. To był piękny czas, tak jak piękne zostaną wspomnienia i nawiązane przyjaźnie.  /JO

‘Jedynka’ in Romania.

Students from SzkołaPodstawowanr 1 in SępólnoKrajeńskiehave completed the next-to-last stage of Teaching English Through Stories project, realised as part of Erasmus+ programme. Our big adventure lasted from 20.10.2019 till 27.10.2019.

At the beginning there was the flight from Warsaw to Budapest and we could admire the beauty of sunrise above the clouds. Then, while waiting for the Turkish team, we saw the sights of Budapest. We were impressed by Gellert Hill, the wide Danube river and buildings illuminated in a spectacular way.

After having arrived in Ineu, students were picked up by their host families and accommodated in Romanian families’ houses. Thanks to social networking sites all of them had already known each other well and they had no problems with making immediate contacts. The greeting was cheerful and warm.

The same could be seen on the first day at school – omnipresent warmness, friendliness, smile and helpfulness. And this is what we experienced every single day thanks to our Romanian hosts. Students strengthened their relations, spoke English while working on different tasks – making posters, creating stories, playing, and they all did it in international groups. One day was assigned to a cultural trip to the Peles Castle in Sinaia near Brasov. We visited the castle of the Romanian royal family. And… apart from workshops, there was some free time perfectly organized by host families. That was the chance to visit Arad, the nearby city, and other interesting places in the neighbourhood of Ineu. Students had a chance to improve their English skills, get to know traditional Romanian cuisine, culture and habits.

The last day was the day of the certificate ceremony which were given to all participants of the project. And when the time to say goodbye came, students burst into tears.

 It was a beautiful time, and beautiful memories and friendships will remain. /AM

Komentowanie wstrzymane