UCZYSZ SIĘ? STUDIUJESZ? ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 8 KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową dla uczniów wszystkich szkół średnich i uczelni wyższych województwa kujawsko-pomorskiego polegającą na udziale pełnoletnich uczniów w 16-dniowym szkoleniu podstawowym, po odbyciu, którego staną się pełnoprawnymi żołnierzami terytorialnej służby wojskowej.
Szkolenie podstawowe prowadzone będzie w czasie przerwy zimowej i letniej 2019 r.
w 81blp w Toruniu.
Oprócz ukończonego 18-roku życia, warunkiem koniecznym przystąpienia do szkolenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralności za przestępstwa umyślne oraz zdrowie fizyczne i psychiczne by pełnić służbę wojskową. Szkolenie obejmowało będzie zajęcia z taktyki, topografii, szkolenia strzeleckiego, przetrwania, a także kształcenia obywatelskiego i udzielania pierwszej pomocy. Oferta kierowana jest również do nauczycieli oraz wykładowców, których obecność podczas szkoleń motywuje ich wychowanków.
Do kontaktów roboczych wyznaczona została pani Ewa Szymańska – 8 KPBOT,
tel. 261-415-518 lub kom. 885-330-780 oraz wszystkie Wojskowe Komendy Uzupełnień
w Stałym Rejonie Odpowiedzialności.

Na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach utworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) sformowana została 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, w której strukturze planowane są do utworzenia trzy bataliony lekkiej piechoty (81 blp w Toruniu, 82 blp w Inowrocławiu, 83 blp w Grudziądzu).
Poza dowództwem brygady, pierwszym formowanym pododdziałem jest 81 batalion lekkiej piechoty w Toruniu. Jego stałym rejonem odpowiedzialności są powiaty: toruński, aleksandrowski, włocławski, radziejowski, lipnowski, rypiński, golubsko-dobrzyński
i brodnicki. Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (WOT) mogą starać się o przyjęcie do służby. Do czasu rozpoczęcia formowania kolejnych batalionów, w Inowrocławiu i Grudziądzu, batalion toruński będzie przyjmował ochotników nie tylko z powiatów swojego stałego rejonu odpowiedzialności, ale także całego województwa kujawsko-pomorskiego. Docelowo batalion będzie liczył około 700 żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową , gdzie około 10% personelu będą stanowili żołnierze zawodowi.
Do szkolenia żołnierzy konieczne jest pozyskanie instruktorów, przygotowanie infrastruktury oraz wyposażenie w sprzęt i uzbrojenie, dlatego pierwsze szkolenia „Terytorialsów” w regionie Kujaw i Pomorza zakończone przysięgą wojskową odbyły się już we wrześniu i listopadzie. Pierwsza przysięga wojskowa żołnierzy TSW odbyła się na Rynku Staromiejskim w Toruniu, natomiast druga na Wyspie Młyńskiej
w Bydgoszczy.
Jakie zadania stoją przed piątym rodzajem Sił Zbrojnych?
Misją „Terytorialsów” jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. To zadanie będzie realizowane w czasie pokoju m. in. przez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
W czasie wojny mają wspierać wojska operacyjne w Stałym Rejonie Odpowiedzialności (SRO).
Jak zostać Terytorialsem?
O przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści. Pierwszym krokiem jednych i drugich powinien być kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień.
W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się one w: Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku. Wojskową Komendę Uzupełnień można oczywiście odwiedzić osobiście, ale podstawowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych oraz telefonicznie.
Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o powołanie do służby. Druk można oczywiście otrzymać bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, ale zachęcamy do pobrania go ze strony internetowej WKU, bądź z oficjalnej strony Wojsk Obrony Terytorialnej https://terytorialsi.mil.pl (zakładka „chcę wstąpić”).
Następnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, aby się do niej przygotować można wykorzystać materiały jakie są zamieszczone na stronach WKU lub WOT.
Podczas gdy Wojskowa Komenda Uzupełnień proceduje wniosek, kandydat ma czas na zapoznanie się z materiałami przygotowującymi do rozmowy kwalifikacyjnej. Można je również znaleźć na stronach internetowych WKU oraz WOT.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji, każdy ochotnik ma szansę zderzyć swoje oczekiwania z rzeczywistością i zapoznać się z warunkami pełnienia służby w przyszłej jednostce wojskowej. WKU, pod którego podlega kandydat poinformuje o proponowanych terminach wizyty w jednostce. Podczas takiej wizyty kandydat poznaje obiekty szkoleniowe oraz harmonogram szkolenia.
Kolejnym krokiem jest spotkanie z komisją kwalifikacyjną. Jest to forma rozmowy sprawdzającej wiedzę kandydata z zakresu udostępnionych materiałów informacyjnych. Podczas spotkania analizowana jest także dokumentacja dostarczona przez kandydata (komisja stwierdza, czy dany kandydat spełnia podstawowe kryteria).
Oferta służby w korpusie szeregowych pełniących Terytorialną Służbę Wojskową skierowana jest do polskich obywateli, nie karanych za przestępstwa umyślne, którzy posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne, są pomiędzy 18, a 55 rokiem życia.
Pozytywny wynik kwalifikacji będzie skutkował skierowaniem kandydata na badania lekarskie i psychologiczne.
Po otrzymaniu orzeczeń pracowni psychologicznej oraz wojskowej komisji lekarskiej kandydatowi zostanie doręczona karta powołania.
Jak będzie wyglądał nasz system szkolenia?
Na potrzeby szkolenia żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową (TSW)
w Wojskach Obrony Terytorialnej został wdrożyły innowacyjny - 3-letni system szkolenia. System ten jest skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową. Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16-dniowe szkolenia podstawowe oraz 8-dniowe szkolenia wyrównawcze.
Szkolenia podstawowe są skierowane do osób, które wcześniej nie były w wojsku
i trwają 16 dni. Priorytetem tego szkolenia są zajęcia z taktyki ogólnej, topografii, SERE, kształcenia obywatelskiego, udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia ogniowego, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Pierwsze 16 dni to podstawa, na której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.
Szkolenia wyrównawcze są skierowane do rezerwistów rozpoczynających Terytorialną Służbę Wojskową. Jego celem jest wyrównanie poziomu wyszkolenia ochotników, którzy wcześniej pełnili służbę w różnych jednostkach wojskowych.
16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko preludium i przepustką do dalszego szkolenia „Terytorialsów”. Po ich zakończeniu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczynają trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym, czyli w czasie wolnym od pracy. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) będzie brał udział w poligonowych szkoleniach zintegrowanych. W ciągu 3 lat żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej będą uczestniczyć w minimum 124 dniach szkoleniowych, natomiast kształcenie specjalistów realizowane będzie w większym wymiarze czasowym.
Dla kogo jest nasza oferta?
Każdy, kto nie był wcześniej w wojsku lub jakiś czas temu zakończył służbę wojskową, a chciałby spróbować swoich sił i zdobyć cenne doświadczenie, będzie miał taką możliwość w szeregach 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
W 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. Jest to miejsce dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.
Zapewniamy formę służby umożliwiającą świetny balans pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym, nauką i możliwością służby dla Polski.
Swoje miejsce znajdą tu również osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, jak
i poszukujący zatrudnienia. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i doświadczonych osób pragnących zrealizować swoje marzenia o służbie ojczyźnie.
por. dr Diana Warchocka
rzecznik prasowy
8 Kujawsko-Pomorska Brygada
Obrony Terytorialnej
tel. 885-330-816
e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

Komentowanie wstrzymane