EUROPEJSKA JEDYNKA

Tak, to nasza szkoła!!! 10 października panowała w murach naszej szkoły iście międzynarodowa atmosfera. A to dzięki THE ERASMUS DAY – świętowaliśmy dzień programu Erasmus + w ramach Międzynarodowych Dni Programu Erasmus+, obchodzonych na całym świecie w dniach 10-12.10.2019r.

Jak pewnie wszyscy wiecie, nasza szkoła realizuje projekt Teaching English Through Stories, który rozpoczął się we wrześniu 2018 roku i już wkrótce rozpoczniemy kolejny – Be my guide. I want to knowaboutEuropeancountries. 10 października pokazaliśmy, że udział w programie Erasmus + daje naszej szkole i nam samym wiele możliwości, poszerza nasze horyzonty i otwiera nas na świat.

Obchody The Erasmus Day rozpoczęły się od pięknego powitania naszych gości z gminnych szkół, wolontariuszy z Klubu Młodych Twórców przy stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom oraz uczniów naszej szkoły w języku angielskim przez panią dyrektor Katarzynę Kolasa. Uczniowie klasy VIIIa przygotowali prezentację o Rumunii, jej zwyczajach, tradycjach, ciekawostkach. Następnie absolwenci naszej szkoły – Kornelia Letka, Nikola Janusz i Mikołaj Jędrzejczak opowiadali o wymianach, w których oni sami wzięli udział. W interesujący i zabawny sposób przypomnieli nam o naszej przygodzie we Włoszech i Bułgarii. Uczniowie klas V-VIII słuchali uważnie, co udowodnili odpowiadając poprawnie na pytania dotyczące zaprezentowanych faktów w czasie quizu nagradzanego słodkościami.

W trakcie uroczystości Przewodniczący Rady Rodziców Marek Kropidłowski wraz z Panią Dyrektor wręczyli nagrody dla zwycięzców i wyróżnienia dla uczestników gminnego konkursu na flagę wykonaną techniką przestrzenną. Uczniowie szkół podstawowych w Sępólnie, Zbożu, Zalesiu
i Wałdowie wykazali się niesamowitą kreatywnością, tworząc flagi z makaronu, ryżu, piór, liści czy sznurka.

English Corner to kolejny punkt na mapie naszego The Erasmus Day. Był to moment sprawdzianu językowego dla naszych uczniów. W małych grupach, bez nauczyciela musieli oni pokonać swoje bariery i rozmawiać w języku angielskim z gośćmi z Turcji i Hiszpanii. Było trochę stresu, niepewności, ale Maria Ruiz Bonaque, AnaTorres z Hiszpanii oraz MikailBayir z Turcji świetnie się bawili, rozmawiając z naszymi uczniami, więc….. wniosek jest tylko jeden – potrafimy komunikować się w języku angielskim.

The Erasmus Day minął, ale mam nadzieję, że atmosfera międzynarodowa pozostanie w naszej szkole na długo./AM

THE EUROPEAN ‘JEDYNKA’

Yes, it is our school!!! On 10 October there was really an international atmosphere within the walls of our school. Everything was possible thanks to The Erasmus Day which was celebrated as part of international Erasmus Days held on 10 – 12.10.2019 in the whole world.

As you probably all know, our school is carrying out the project Teaching English Through Stories which began in September 2018 and is ahead to begin the next one – Be my guide! I want to know about European countries. 10 October showed that the participation in the Erasmus+ programme gives us and our school a lot of possibilities, broadens our mind and opens us to the world.

The celebration of the Erasmus Day began with our headmistress KatarzynaKolasa’s beautiful welcome speech in English. She greeted our guests from local schools, volunteers of the club “KlubMłodychTwórców’  cooperating with the association ‘DorośliDzieciom’ and our students, of course. Class VIII showed the presentation about Romania, its traditions, customs and interesting facts. Later, our graduates – KorneliaLetka, NikolaJanusz and MikołajJędrzejczaktold about the mobilities they had taken part in. In a funny but interesting way reminded us of our adventures in Italy and Bulgaria. The audience consisting of students from classes V-VIII and all the guests listened carefully which was proved by their correct answers to the quiz about some presented facts. There were prizes – something that we all like best….. sweets.

During the celebration, the Parent Board chairman Marek Kropidłowski and the school headmistress handed in prizes for the participants of the Spatial Flag Competition held among local schools.Students from schools in Zboże, SępólnoKrajeńskie, Wałdowo and Zalesie showed incredible creativity making flags of pasta, rice, feather, leaves or rope.

English Corner was the next point on the map of our Erasmus Day.  That was the moment of a great language test for our students. In small groups, without a teacher, they had to overcome their barriers and speak in English with the guests from Turkey and Spain. There was some stress and uneasiness but Maria Ruiz Bonaque and Ana Torres from Spain and MikailBayir from Turkey found it pleasant talking to our students, so….. There is only one conclusion – we can communicate in English.

The Erasmus Day has finished but, I hope, the international atmosphere in our school will last for a long time. /AM

Komentowanie wstrzymane