Dom Dziennego Pobytu w Gostycynie (video)

22 seniorów uczęszcza codziennie do Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie. Do tego dochodzą jeszcze kluby seniora w kilku sołectwach, i plany na przyszłość ze Środowiskowym Domem Samopomocy na czele. Zapraszamy na materiał, w którym pokażemy jak wygląda opieka nad seniorami w Gostycynie.

 

Komentowanie wstrzymane