Uczniowie SP w Wiśniewie na Festiwalu Ekologicznym „ Do PSZOK tylko krok” w Osadzie Leśnej Barbarka pod Toruniem.

W czwartek 17.05.2018 uczniowie kl. III, IV i V Szkoły Podstawowej w Wiśniewie uczestniczyli w festiwalu „Do PSZOK tylko krok”., który odbywał się w Osadzie Leśnej Barbarka pod Toruniem. Festiwal w całości sponsorowany i przygotowany był przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jego celem Festiwalu było podniesienie poziomu wiedzy n.t. postępowania z odpadami, podkreślenie roli zmniejszania ilości powstałych i składowanych odpadów, kształtowanie właściwych postaw i wartości ukierunkowanych na ochronę środowiska. Uczniowie odwiedzili 6 stanowisk, które miały charakter warsztatowy, plastyczny lub rekreacyjny. W czasie warsztatów na stanowiskach uczniowie indywidualnie zdobywali naklejki konkursowe. Osoby , które zebrały ich najwięcej, otrzymały drobne nagrody. Pod koniec Festiwalu 4-osobowa reprezentacja uczniów naszej szkoły wzięła udział w turnieju międzyszkolnym ,na który składały się konkurencje wiedzy na temat PSZOK oraz konkurencje sportowe. W turnieju uczestniczyli uczniowie z 6 szkół województwa kujawsko - pomorskiego. Reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce i otrzymała w nagrodę piłkę. Gratulacje!
Opiekunowie

 

Komentowanie wstrzymane