„W sieci zagrożeń XXI wieku” (SYPNIEWO)

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej realizowała projekt finansowany przez MGOPS pt.: „W sieci zagrożeń XXI wieku”
Realizację projektu rozpoczęto w marcu 2018r.
Na początku zapoznano dzieci i młodzież z tematyką projektu, dokonano podziału na grupy, wybrano liderów i przydzielono obowiązki. Przeprowadzono ankietę diagnozującą problem uzależnień w szkole, wraz z zespołem nauczycieli i dyrekcją szkoły opracowano wyniki, wyciągnięto wnioski i ustalono w jaki sposób wdrożyć wnioski. Zorganizowano spotkanie z pielęgniarką (poznanie skutków stosowania używek dla naszego organizmu), ratownikiem medycznym (omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy podczas zatrucia np. dopalaczami, narkotykami), policjantem (uświadomienie konsekwencji wynikających z nielegalnego posiadania, handlowania narkotykami, prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu). Przygotowano przez uczniów prezentację multimedialną na temat używek oraz nakręcono etiudę z pomocą profesjonalnych reżyserów na temat uzależnień od telefonów komórkowych. Filmy prezentowano na godzinach wychowawczych i na spotkaniu klas z okazji Dnia Dziecka. Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi i Przewodniczący Rady Rodziców przygotowali przedstawienie o tematyce profilaktycznej pt.: „Agresja przed sądem”. Stroje do przedstawienia uszyła Pani Dyrektor. Dodatkowo przeprowadzono: dyskusje na tematy uzależnień, zajęcia z pedagogiem – profilaktyka uzależnień. Odbył się też konkurs na plakat promujący zdrowy tryb życia bez używek, wykonano gazetki tematyczne w klasach i na korytarzach. Zorganizowano konkurs na rymowankę i wierszyk o zdrowym stylu życia bez używek. W ramach projektu uczniowie brali udział w turnieju sportowo – wiedzowym o tematyce profilaktycznej. Na turnieju wręczono puchar i nagrody. Na festynie szkolnym 10 czerwca zaprezentowano mieszkańcom wsi przedstawienie profilaktyczne, film profilaktyczny i zorganizowano galerię zdjęć z akcji profilaktycznych zorganizowanych w ramach projektu.

 

Komentowanie wstrzymane