Wieczór poetycki Małgorzaty Szwedy-Czerwińskiej w więcborskiej książnicy.

Dnia 23 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miał miejsce wieczór poetycki Małgorzaty Szwedy Czerwińskiej. Artystka prezentowała utwory z najnowszego tomiku pt. „MIĘDZY USTAMI”.
Pani Małgorzata to poetka o sporym dorobku. Jest autorką siedmiu tomików poezji. Jej utwory znalazły się w wielu almanachach. Swoje wiersze publikuje na łamach pism literackich np. „Własnym głosem” czy „Obok”. Jej kunszt został doceniony podczas mnóstwa konkursów poetyckich. Warto w tym miejscu wymienić rywalizację „O Nagrodę Małgorzaty Szułczyńskiej” czy zmagania „O Cisowy Łuk”. Pani Małgorzata jest uczestniczką Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „POBOCZA” oraz Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Kruszwicy – Kobylnikach. Nie tworzy wyłącznie poezji bowiem pisze eseje i recenzje. Może się pochwalić stypendium Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które zdobyła w 2010 roku. Swoją pracą przyczynia się więc do aktywnej promocji naszej miejscowości. Piątkowe spotkanie z autorką nie jest pierwszym w naszej książnicy. Twórczość poetki jest szeroko znana czytelnikom naszej placówki min. dzięki organizowanym wieczorom poetyckim, na które jest często zapraszana. Podczas każdego ze spotkań, w jakich uczestniczyła, bez trudu dało się zauważyć wysoki poziom przygotowania. Kryterium oceny to nie wyłącznie ilość przedstawionych utworów. Z równie dużym zaangażowaniem poetka włączała się w dyskusję ze słuchaczami, udzielając za każdym razem wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Bezspornym jest fakt, iż poezja Pani Małgorzata przeżywa dynamiczny rozwój. Ten stan rzeczy potwierdzają opinie stałych gości spotkań poetyckich organizowanych przez naszą instytucję.
Piątkowe spotkanie należy do udanych. Uczestnicy dowiedzieli się, że wszystkie teksty tomiku dotyczą jednego zagadnienia – czyli braku porozumienia miedzy ludźmi. Stąd taki a nie inny tytuł publikacji. Autorka obserwuje innych i dostrzega, iż nie umieją ze sobą rozmawiać. Relacje rodzinne i koleżeńskie według niej upadają. Wspólnym mianownikiem dla zawartości tomiku jest również brak wolności. Artystka czytała wybrane utwory - robiła to z wielkim przejęciem, czasem wzruszeniem. Piątkowe spotkanie było też czasem pewnego podsumowania. Poetka opowiadała o swoim starym pisarskim zakątku. Autorka powiedziała, że najwięcej tworzy gdy jest smutna. Pierwotne teksty często po upływie jakiegoś czasu modyfikuje. Jedna z słuchaczek zapytała o przyczynę dużej ilości metafor. Autorka odpowiedziała, że wypływają one z jej wnętrza i mają ogromne znaczenie. Nie są przepisywane ze słownika gdyż utraciły by znamiona prawdziwości. Zgromadzeni tego dnia w bibliotece usłyszeli, iż największą inspiracją dla niej był Cyprian Kamil Norwid. Znaczenie w życiu artystki miała także twórczość Tadeusza Różewicza oraz Wisławy Szymborskiej – jej wielkość objawia się bowiem w prostocie. Słuchacze zwrócili również uwagę na maszynę do pisania. Pani Małgorzata powiedziała, że cały czas z niej korzysta i stara się ją zabierać na wszystkie spotkania. Szczególnie ma na uwadze młodzież, która może nie znać tego typu narzędzi pisarskich.
Pani Małgorzata Szweda-Czerwińska dała się dotychczas poznać jako twórcza osoba. Z uwagą śledzimy jej postępy. Jest poetką posiadającą ogromny potencjał twórczy, który w dalszym ciągu ewoluuje. Należy jej tylko życzyć dalszych sukcesów i dotarcia do jeszcze większej liczby odbiorców.

Tekst i fot: Biblioteka Miejska w Więcborku

Komentowanie wstrzymane