OGŁOSZENIE STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY SĘPOLEŃSKIEGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Starosta Sępoleński sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego. Lista ta zawiera dane jednostek nieodpłatnego…
Czytaj więcej