Trwają kwalifikacje do Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT

Ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej z Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zapoznają się z warunkami pełnienia służby
w przyszłej jednostce wojskowej.

Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) formowana jest 8 Brygada OT, w której strukturze na chwilę obecną planowane są do utworzenia trzy bataliony lekkiej piechoty. Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do tej służby.

Pierwszym formowanym właśnie pododdziałem jest batalion
w Toruniu. Do czasu rozpoczęcia formowania kolejnych batalionów, batalion toruński będzie przyjmował ochotników z całego województwa.
Docelowo batalion będzie liczył około 700 żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową (nazywanych Terytorialsami), około 10% personelu batalionu będą stanowili żołnierze zawodowi.
O przyjęcie do WOT mogą ubiegać się osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową oraz rezerwiści. Pierwszym krokiem jednych i drugich powinien być kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień. W Województwie Kujawsko-Pomorskim znajdują się one w: Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku. WKU można oczywiście odwiedzić osobiście, ale podstawowe informacje można uzyskać również na stronach internetowych oraz telefonicznie.
Po złożeniu wniosku w WKU o powołanie do służby, którego druk można otrzymać podczas wizyty w WKU, jest on dostępny również na stronach internetowych WKU bądź oficjalnej stronie WOT https://terytorialsi.mil.pl (zakładka „chcę wstąpić”), kandydatom proponowane są terminy wizyty w jednostce, podczas których działać będą komisje rekrutacyjne.
Taka wizyta jest bardzo cenna zarówno dla ochotników jak i dla członków komisji rekrutacyjnej. Kandydat na Terytorialsa ma szansę porównać swoje oczekiwania
z rzeczywistością, zapoznać się z warunkami pełnienia służby w przyszłej jednostce wojskowej, poznać dowódcę, zobaczyć obiekty szkoleniowe oraz zapoznać się
z harmonogramem szkolenia.
Komisja rekrutacyjna podczas rozmowy poznaje motywacje kandydata oraz sprawdza zapoznanie się z dostępnymi materiałami (publikowanymi na stronach WKU i WOT) dotyczącymi służby w WOT.
Wstępnie proponuje stanowisko w ramach formowanego batalionu, dopasowane
do predyspozycji i przedstawionych, przez osobę chętną do podjęcia służby w WOT, dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje zawodowe.
Oferta służby w korpusie szeregowych pełniących Terytorialną Służbę Wojskową skierowana jest do obywateli polskich, nie karanych za przestępstwa umyślne, którzy posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne i są pomiędzy 18. a 55. rokiem życia.
Pozytywny wynik kwalifikacji będzie skutkował skierowaniem kandydata na badania lekarskie i psychologiczne.
Po otrzymaniu orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej oraz pracowni psychologicznej WKU doręczy kandydatowi kartę powołania. Nastąpi to nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Milena Kmiecik
Biuro Prasowe
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
Tel. 885-330-791
e-mail:mi.kmiecik@ron.mil.pl
FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko!"

 

Komentowanie wstrzymane