Starosta i burmistrz zamykają urzędy

Starosta Jarosław Tadych i burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski wstrzymują osobiste przyjmowanie petentów w obydwóch urzędach. Decyzja starosty dotyczy także podległych powiatowi jednostek organizacyjnych. Petenci proszeni są o załatwianie spraw drogą listowną, telefoniczną lub przez platformę e-PUAP, a osobiście w przypadku kiedy inaczej sprawy załatwić nie można po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Burmistrz Sępolna odwołał także najbliższe zebrania wiejskie.

Komentowanie wstrzymane