teleSzpital w Więcborku.

Szpital powiatowy w Więcborku zawiesza planowane przyjęcia pacjentów, a w przypadkach pilnych wymaga kontaktów telefonicznych. To jednak nie wszystko: szpital ogranicza do niezbędnego minimum udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, poradni specjalistycznych, a także badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie, takich jak tomografia komputerowa, gastroskopia, kolonoskopia i USG. Oprócz tego władze szpitala nie zalecają przyjazdów na izbę przyjęć w trakcie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej. WSZYSTKIE przypadki będą konsultowane przez teleporady, umówić się z lekarzem będzie można TYLKO I WYŁĄCZNIE  w przypadkach niezbędnych.

W przypadkach pilnych należy kontaktować się pod nr tel.:

tel. 52 3896 229 – pracownia RTG,

tel. 52 3896 222 – pracownia tomografii komputerowej, gastroskopii, kolonoskopii,

tel. 666 029 157 – rehabilitacja lecznicza,

tel. tel. 52 311 18 09 - nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna.

Komentowanie wstrzymane