„Globalnie w bibliotekach”

Globalne wyzwania dotyczą nas wszystkich – nikt nie powinien przechodzić obok nich obojętnie. Niestety wielu z nas wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że nasze codzienne wybory wpływają na życie innych osób.

W związku z tym Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza przy współpracy z Polską Akcją Humanitarną i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowała w ramach programu „Globalnie w bibliotekach” grę edukacyjną dla młodzieży. Korzystając z okazji, iż w październiku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem podczas spotkania skupiliśmy się głównie na tych zagadnieniach.
Młodzież, podzielona na rywalizujące ze sobą zespoły, musiała wykazać się sprytem i wiedzą. Dzięki różnorodności gier  i zadań uczestnicy mogli wczuć się w rolę osób, które na co dzień borykają się z takimi problemami jak utrudniony dostęp do edukacji, problemy z dostępem do wody, ubóstwo, a także zastanowić się nad przyczynami głodu na świecie.

Jesteśmy pewni, że spotkania tego typu pozwalają młodzieży pogłębić wiedzę na temat globalnych współzależności oraz możliwych działań na rzecz zwalczania ich negatywnych skutków.

Komentowanie wstrzymane