II Edycja Wielkiego Testu z historii Sępólna Krajeńskiego!

Z okazji Dni Sępólna Krajeńskiego Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza przygotowała dla Państwa II Edycję Wielkiego Testu z historii Sępólna Krajeńskiego! Odbędzie się on już 6 sierpnia o godz. 17:00, w Sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie.

Głównym celem Testu jest propagowanie historii Sępólna Krajeńskiego wśród mieszkańców Gminy oraz sympatyków miasta.

Test będzie się składał z 40 pytań o charakterze zamkniętym. Pytania będą zróżnicowane pod względem trudności. Do każdego pytania zostaną podane trzy warianty odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź będzie prawidłowa.

Prawo do udziału w Teście przysługuje wszystkim zainteresowanym (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w teście pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na takie uczestnictwo).

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w sekretariacie Organizatora, korespondencyjnie-wysyłając zgłoszenie na adres Organizatora, mailowo na adres: kontakt@biblioteka-sepolno.pl oraz telefonicznie pod nr tel.523880220.

Zgłoszenia do udziału w Teście  będą przyjmowane do dnia 3 sierpnia 2018 roku do godz.17. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Organizatora.

Regulamin konkursu dostępny pod adresem: http://www.biblioteka-sepolno.pl/?p=10776

Komentowanie wstrzymane