ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
informuje wszystkich zainteresowanych
o naborze uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Szkoła mieści się w Sępólnie, ul. Hallera 29, tel. 052 3 88 26 86, 606 181 961
www.zs2-sepolno.pl, e-mail: sekretariatzss2@wp.pl
Istnieje również możliwość realizacji programu szkoły przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół nr 2 -oddziały w Więcborku, ul. 600-lecia 9; tel. 052 3 89 66 67

Placówka zapewnia kształcenie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ukończenia 24 roku życia.
Szkoła zapewnia realizację programu nauczania opartą na specjalistycznych metodach pracy oferując również liczne zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia.
Program Szkoły Przysposabiającej do Pracy w zakresie kształcenia realizowany jest na zajęciach edukacyjnych a także w trakcie praktyk i wycieczek zawodoznawczych.
Szkoła realizuje program w zakresie następujących modułów:
gospodarstwo domowe
zajęcia kulinarne,
rękodzieło,
elementy szycia,
opieka nad dzieckiem,
ogrodnictwo.

Placówka zapewnia opiekę pielęgniarską. Posiada świetlicę szkolną, stołówkę oraz internat. Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, a także nieodpłatnych dojazdów.

Komentowanie wstrzymane