,, Niecodzienny gość w szkole”

Dnia 15 maja 2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie wraz z nauczycielami mieli zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z arcybiskupem Waldemarem Sommertagiem. Organizatorem spotkania była pani dyrektor Beata Kiestrzyn. Uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej i w  ogromnym skupieniu oczekiwali niecodziennego gościa. Arcybiskup na początku przywitał się z każdym nauczycielem i dziećmi. Pani dyrektor powitała arcybiskupa i poinformowała zgromadzonych, iż jest to spotkanie z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi – absolwentami naszej szkoły” mające na celu propagowanie wartości nauki. Podczas spotkania uczniowie promowali własne talenty taneczne, recytatorskie i wokalne. Wzruszające wiersze recytowali Aleksandra i Jakub Kądziela, taniec akrobatyczny wykonała Julia Glazik. Piosenki z czasów dzieciństwa zaproszonego gościa wykonały: Klaudia Sas i Emilia Stefaniak. Znamienity gość odpowiadał na liczne pytania uczniów o religii, duszpasterstwie, pracy dyplomatycznej w różnych krajach m.in. Tanzanii, Bośni i Hercegowinie, Nikaragui, Izraelu. Opowiadał również o latach szkolnych, zainteresowaniach, spędzaniu czasu wolnego, swojej pracy, nauce w szkole podstawowej, liceum i studiach. Arcybiskup wpominał czas spędzony w naszej szkole podstawowej, kiedy do niej uczęszczał, przyjaźń szkolną z panią dyrektor z czasów licealnych i naukę w seminarium.  Uczniowie chcieli się jak najwięcej dowiedzieć o Nikaragui. Arcybiskup podkreślał ogromną wiarę Nikaraguańczyków i ich wielkie przywiązanie do Kościoła. Mówił o cieple Nikaraguańczyków, radości z dnia codziennego, mimo iż są to ludzie w większości niezamożni. Nikaraguańczycy mimo, że żyją w cierpieniu, w trosce o to, jak przeżyć następny dzień są bardzo pozytywnie nastawieni do świata i do życia  Uczniowie pytali o czas lotu do Nikaragui, zwierzęta zamieszkujące ten kraj, klimat, zwyczaje. Pięknym podsumowaniem było stwierdzenie arcybiskupa z przesłaniem do młodzieży, iż najważniejszy w życiu jest drugi człowiek i nasza miłość do biźniego. W życiu trzeba działać dla Boga i dla człowieka. Prosił uczniów, aby rozwijali swoje talenty i cenili wartość nauki w życiu. Na zakończenie dwugodzinnego spotkania arcybiskup otrzymał kopię obrazu  „Apostołowie Piotr i Jan biegnący do Grobu Chrystusa w poranek Zmartwychwstania” i swój portret. Obie prace zostały wykonane przez uczennicę gimnazjum Marcelę Kiestrzyn. Przewodniczący Rady Rodziców pan Witold Chmielewski w imieniu rodziców wręczył Abp Waldemarowi Sommertagowi piękny bukiet kwiatów.

 

Komentowanie wstrzymane