„Święty Jan Paweł II – Exlibrisy”

Dnia 12 listopada w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku miał miejsce wernisaż wystawy pt. „Święty Jan Paweł II - Exlibrisy”. Na potrzeby ekspozycji swoje zbiory udostępnił pan Józef Bondarczyk.

Ekslibris jest artystycznym znakiem własnościowym książki. Można go określić jako małą formę graficzną. Nierzadko jest to sygnatura umieszczona na wewnętrznej stronie publikacji. W wielu wypadkach przyjmuje ona postać odrębnej kartki. Ekslibris może być drzeworytem, linorytem, miedziorytem, akwafortą lub inną techniką graficzną – współcześnie coraz częściej komputerową.

Autor wystawy to znany w lokalnym środowisku pasjonat pszczelarstwa. Urodził się w 1941 roku na Wołyniu. Przez pewien czas zawodowo związany był z Bydgoszczą.  Do Wituni przyjechał na jeden rok, a pozostał tutaj do dnia dzisiejszego

Jan Paweł II był i wciąż jest inspiracją dla niezliczonych twórców, reprezentujących różne gałęzie sztuki i literatury. Nie zabrakło wśród nich osób zajmujących się ekslibrisami. Pan Józefzaczął je zbierać wiele lat temu. Obecnie posiada sporąkolekcję ekslibrisów. Należą do niej dzieła nie tylko polskie, ale także zagraniczne.

Wtorkową ekspozycję otworzyła pani dyrektor Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel. Słowa uznania popłynęły również z ust pana Waldemara Kuszewskiego - Burmistrza Więcborka oraz pani Anny Łańskiej - Przewodniczącej Rady Miejskiej Więcborka. Głos zabrał pan Józef, który  w ciekawy sposób opowiedział historię  zbioru swych ekslibrisów. Zgromadzenie tak rozbudowanej kolekcji ”małych dzieł sztuki” zajęło mu praktycznie całe życie . Poza tym goście dowiedzieli się, gdzie dotychczas prezentowane były  ekslibrisy przedstawiające Ojca Świętego. Z uwagą słuchano o metodach tworzenia znaków własnościowych książek. Pan Bondarczyk był również pytany o plany związane z pozyskiwaniem nowych ekslibrisów .

Wreszcie przyszedł czas na podziwianie zgromadzonych dzieł. Te misternie wykonane ekslibrisy stanowią nie tylko przykład niezwykłych zdolności autorów, ale są również świadectwem podziwu dla postaci, jaką był Karol Wojtyła – Ojciec Święty.

 Dla podkreślenia wartości prezentowanego zbioru ekslibrisów, z inicjatywy pana Józefa oraz pracowników naszej Biblioteki wydano katalog zawierający najpiękniejsze ekslibrisy prezentowane na wtorkowej wystawie. Kolekcja ekslibrisów stała się inspiracją do zorganizowania przez naszą Bibliotekę konkursu pod hasłem „Ekslibris na stulecie powrotu Więcborka do macierzy”.

Ekspozycję pt. „Święty Jan Paweł II - Ekslibrisy” ze zbiorów pana Józefa Bondarczyka będzie można obejrzeć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku do 13-12-2019 roku.

Zapraszamy!

Komentowanie wstrzymane