„All included” (video) SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

Od 12 do 20 stycznia 2019r.  gościliśmy w Sępólnie Krajeńskim 24 osoby z Portugalii, Włoch, Łotwy, Litwy, Chorwacji, Rumunii, Grecji i Polski w ramach seminarium kontaktowego pn. „All included”, które jest finansowane z Programu Erasmus +.

Prowadzący szkolenie Ieva Grundsteine (z Łotwy) oraz Daniel Wargin (Stowarzyniene „DOROŚLI DZIECIOM”) przez tydzień przygotowywali uczestników do opracowania planu projektów Wymiany Młodzieży z udziałem osób z różnego rodzaju dysfunkcjami oraz z grup defaworyzowanych.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz