Mikołajki w Sypniewie (video)

Jak co roku w okresie przedświątecznym w wielu placówkach oświatowych rozbrzmiewa Mikołajkowy dzwonek. 7 grudnia odwiedziliśmy z kamerą Szkołę Podstawową im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie, będąc świadkami wizyty szczególnego i bardzo oczekiwanego gościa.
Na jego powitanie oczekiwali uczniowie, których strój nie budził wątpliwości co do specyfiki święta. W tym roku program artystyczny dzieci, przygotowany przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, przeplatany był projekcją teledysków świątecznych przygotowanych przez dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w ramach wcześniej ogłoszonego konkursu.
Pomysłodawcami tej ciekawej formy okazali się członkowie Rady Rodziców szkoły, inspirując do filmowej zabawy. A było o co powalczyć. Dla zwycięzców konkursu czekała nagroda w postaci dziesięciogodzinnych warsztatów teatralnych prowadzonych przez profesjonalnych aktorów. I choć w ocenie Jury podjęcie ostatecznego werdyktu nie było rzeczą prostą, w ostateczności nagrodzono dwie klasy. I miejsce zajęła klasa V szkoły podstawowej, doceniono również klasę II gimnazjum podkreślając aktorskie umiejętności i profesjonalizm.
Warto dodać iż organizatorzy konkursu docenili wszystkie grupy, które podjęły wyzwanie przekazując na ich ręce szczególny rekwizyt jakim jest filmowy klaps.
Zarówno wszystkim uczestnikom, jak i realizatorom tak ciekawego konkursu należą się ogromne gratulacje.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz